CSC_1078.jpgweb www.kalaharis-imbali.de

Ausstellungen KALAHARIS IMBALI COEUR DE LION CHUAKARI SURAYYA

Zwischenklasse

Internationale Ausstellung Neuss 2022 /DZRR ------------------- 09.07.2022
Richter: Dr. Axel Linneweber (D)
V1, Anw.Dt.Ch. VDH, CACIB, CAC DZRR
SIEGER NEUSS
BOS

VDH Frühjahrssieger-Ausstellung Dortmund 2022 / Club ELSA --------- 29.05.2022
Richterin: Elina Haapaniemi (FIN)
V1, Anw. Dt.Ch. VDH, CAC Club ELSA

VDH Europasieger-Ausstellung Dortmund 2022 /DZRR ---------- 28.05.2022
Richterin: Karin van Klaveren (D)
V2, Res.-Anw. Dt.Ch. VDH

Spezial Rassehunde-Ausstellung Hoisdorf /Club E.L.S.A. ------21.05.2022
Richter: Dr. Axel Linneweber (D)
V1, Anw. Dt.Ch. VDH, CAC Club ELSA
BESTE HÜNDIN
BOS

Gemeinschaftszuchtshow Ausstellung-Eifel-Ruhr-Sieger 2022 -------23.04.2022
Richterin: Wera Hübenthal (NOR)
SG

Gemeinschaftszuchtshow Ausstellung-Eifel-Ruhr-Sieger 2022 -------24.04.2022
Richter: Rodi Hübenthal (NOR)
V1, Anw. Dt.Ch. VDH, CAC Ch. Club DZRR


Jugendklasse

DEUTSCHER JUGEND-CHAMPION VDH

JUGEND-CHAMPION CLUB DZRR

77. Intern, Rassehundeausstellung Karlsruhe -------14.11.2021
Richterin: Marion Franke (NL)
V1, Anw. Dt.Jug.Ch. VDH, CAC-Jug.Ch. Club DZRR
JUGENDSIEGER Baden-Württemberg
ALPENSIEGER
BESTER JUNGHUND

77. Intern, Rassehundeausstellung Karlsruhe -------13.11.2021
Richter: Otakar Vondrous (CZ)
V1, Anw. Dt.Jug.Ch. VDH, CAC-Jug.Ch. Club DZRR
JUGENDSIEGER Baden-Württemberg
ALPENSIEGER

DZRR Spezial- Rassehundeaustellung Velburg -------------12.09.2021
Richterin: Petra Stracke (D)
V3

DZRR Spezial- Rassehundeaustellung Velburg -------------11.09.2021
Richter: Herbert Klemann (D)
V2, Res.-Anw.Dt.Jug.Ch. VDH, Res.CAC-Jug.Ch. Club

Spezial Rassehunde-Ausstellung Hoisdorf /Club E.L.S.A. ------21.08.2021
Richterin: Monika Blaha (A)
V3

Spezial Rassehunde-Ausstellung Bad Arolsen /DZRR ------17.07.2021
Richter: Dr. Axel Linneweber (D)
V1 , Anw.Dtsch.Jugend.Ch VDH, CAC-Jug. Club DZRR
BESTER JUNGHUND


Jüngstenklasse

11. Internat. Rassehunde-Ausstellung Chemnitz ------26/07/2021
Richter: Otakar Vondrans (CZ)
VV1